گرمای تابستان دوباره فرار رسید و موعد پایان اجاره نامه ها. و مثل هر سال شیبِ تند افزایش قیمت ها دامن گیر مردمی است که پایان هر ماه اجاره پرداخت کردند و اکنون در پایان سال اثاث شان روی کولشان از این بنگاه به آن بنگاه می روند و با قیمت های مواجه می شوند که با دخل مردم سازگار نیست. در این روزهای کرونایی آنچه مستاجران را نفسگیر کرده، رقم های عجیب و غریبی است که اغلب با سلیقه شخصی بالا و پایین می شود و گویا هیچ نظارتی هم روی این بی سامانی و آشفتگی بازار مسکن وجود ندارد.
سرخط اخبار