افزایش تخریب، فرسایش خاک و رانش زمین در گردنه حیران

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۴۷

تخریب و فرسایش خاک و افزایش رانش ها در گردنه کوهستانی حیران واقع در مسیر پرتردد آستارا به اردبیل و بالعکس به دلیل ساخت و سازهای بی رویه، تخریب جنگل و تشدید سرعت روان آب ها به دلیل بارش باران به مرز خطر رسیده و رانش های زمین در این منطقه زیبا و گردشگر پذیر کشور و در مسیرهای مختلف این جاده کوهستانی در سه ماه گذشته افزایش یافته است.

سرخط اخبار