پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، نشانه های مربوط به بیماری های پوستی متفاوت را در بیماران مبتلا به کووید-۱۹ ارزیابی کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس ، بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که برخی از بیماران مبتلا به کووید-۱۹ پس از برطرف شدن عفونت، از مشکلات پوستی مداوم رنج می برند. پژوهشگران در بررسی بیماران بهبود یافته کووید-۱۹ دریافتند که نشانه های بیماری در آنها به طور کامل بهبود نمی یابد.
این گروه پژوهشی در این پروژه، حدود ۱۰۰ بیمار بهبود یافته کووید-۱۹ را که نشانه های بیماری پوستی در آنها وجود داشت، مورد بررسی قرار دادند و مدت زمان باقی ماندن نشانه ها را نیز ارزیابی کردند.
مدت زمان باقی ماندن نشانه های بیماری در میان افراد مورد بررسی، به صورت میانگین ۱۲ روز بود. بیماری هایی مانند موربیلیفرم و کهیر، به ترتیب هفت و چهار روز در بیمارانی که کووید-۱۹ آنها تایید شده بود، باقی ماندند و حداکثر زمان باقی ماندن آنها ۲۸ روز بود. اختلال "پاپولواسکواموس"(Papulosquamous) به صورت میانگین ۲۰ روز طول کشید. "سرماسوزک"(chilblains) که به قرمز شدن انگشتان دست و پا می انجامد و در این مورد خاص، "COVID toes" نامیده می شود، ۱۵ روز در بیمار مشکوک به کووید-۱۹ و ۱۰ روز در بیماری که کووید-۱۹ او تایید شده بود، باقی ماند اما نشانه های این بیماری در شش نفر از بیماران، حداقل ۶۰ روز و در دو بیمار که کووید-۱۹ آنها تایید شده بود، ۱۳۰ روز باقی ماند.
"اسثر فریمن"(Esther Freeman)، از پژوهشگران این پروژه گفت: یافته های ما، بیمارانی را نشان می دهد که نشانه های بیماری پوستی ناشی از کووید-۱۹ به خصوص COVID toes را در خود دارند. یافته های این پژوهش، آگاهی ما را در مورد اثرات بلندمدت کووید-۱۹ در اندام های متفاوت بدن افزایش می دهد. پوست می تواند روزنه ای برای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار