کیفیت هوای اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی ۸۴ در وضعیت سالم است.

به خبرگزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح امروز یکشنبه- دهم فروردین ماه- با میانگین ۸۵ در وضعیت سالم ثبت شد.
بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۹۸، خیابان استانداری روی عدد ۹۳، بزرگراه خرازی روی عدد ۸۹ و خیابان دانشگاه روی عدد ۵۷ گزارش می شود.
همچنین کیفیت هوا در شهرهای مبارکه با میانگین ۵۳، نجف آباد با میانگین ۷۱ و شاهین شهر با میانگین ۷۶ در وضعیت سالم است .
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، ازون و ذرات معلق ( ذرات کوچک تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار