ایرنا - سمنان - مدرسه پیام نو در سمنان تا پایه ششم به کودکان نابینا و کم بینا و همچنین ناشنوا و کم شنوا آموزش می دهد و پس از پایه ششم این دانش آموزان استثنایی به مدارس تلفیقی انتقال داده میشوند .تصاویر مربوط به مناسبت روز جهانی عصای سفید است از کودکان و مربی روشن دل این مدرسه گرفته شده است .
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار