«راه اندازی سامانه بانک اطلاعات مدیران آینده مجموعه وزارت کشور»

با توجه به ابلاغیه مدیرکل محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، سامانه بانک اطلاعات مدیران آینده مجموعه وزارت کشور راه اندازی گردید. سامانه مذکور در سطح ستاد استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه قابل دسترسی می باشد. در این راستا، داوطلبان متقاضی تصدی سمت های مدیریتی واحدهای ستادی استانداری و فرمانداریهای تابعه (کلیه همکاران محترم (مدیران و کارشناسان) رسمی، پیمانی، قراردادی و دهیاران) می توانند مشخصات خود را در سامانه بانک اطلاعات مدیران آینده مجموعه وزارت کشور درج و ثبت نمایند. مراحل دسترسی به سامانه مذکور به شرح ذیل می باشد.
1- اتصال به شبکه VPN-IT
2- مراجعه به آدرس modiran.moi,ir ترجیحاً با استفاده از مرور گر Mozilla Firefox
3- آماده سازی فایل اسکن کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز با فرمت PDF یا JPEG و حجم کمتر از 200kb
4- تکمیل و ثبت مراحل ورود اطلاعات بخش های مختلف با دقت و صحت.
با توجه به اینکه بر اساس بند 1-2 دستور العمل شماره 1657363 مورخ 1396/11/04 سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی موظفند شایستگی های عمومی مدیریتی کارمندان و مدیران را قبل از انتصاب و یا ارتقاء به سطوح بعدی مدیریتی از طریق کانون ارزیابی مورد سنجش قرار دهند لذا مدیران فعلی (فرمانداران، مدیران کل، مدیران، معاونین فرمانداران، معاونین مدیران کل، بخشداران، روسای ادارات، روسای گروه ها و کارشناسان مسئول) نیز می توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

سرخط اخبار