وکیل مدافع نجفی: «فرجام خواهی» می کنیم

تابناک چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵

وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه قتل میترا استاد را شبه عمد می داند، گفت که با وجود اعلام گذشت اولیای دم مقتول، به رای صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران درباره این پرونده، اعتراض می کند.
به گزارش «تابناک»، حمید گودرزی در گفت وگو با ایسنا در تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدعلی نجفی پس از اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد، گفت: ما در حال اعتراض هستیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا وقتی بحث قصاص در پرونده منتفی می شود، قانونا اگر دادگاه باز هم به قتل عمد پایبند باشد، وارد مبحث عمومی جرم می شود و از آنجا که قتل دو جنبه اعم از خصوصی و عمومی دارد، زمانی که جنبه خصوصی جرم (قصاص) منتفی شد، جنبه عمومی آن طبق ماده ۶۱۲ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مطرح می شود.
وی افزود: با اعتراض ما پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و اگر دیوان عالی کشور رای پرونده را نقض کند، آن را بر می گرداند و دادگاه وارد رسیدگی به مبحث عمومی جرم می شود اما ما اعتراضمان این نیست زیرا ما قتل را شبه عمد می دانیم و به همین دلیل اعتراضمان را از این منظر به دادگاه ارائه می دهیم تا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و فرجام خواهی می کنیم.
گودرزی ادامه داد: دیوان عالی کشور هم در این صورت به پرونده رسیدگی می کند و اگر به دفاعیات ما توجه شود و رای از منظر بحث شبه عمدی نقض شود، طبیعتا پرونده از آن جهت رسیدگی خواهد شد. اگر دیوان عالی کشور نقایص اعلام شده ما را بپذیرد پرونده را به شعبه صادر کننده رای بر می گرداند و از شعبه می خواهد تا این نقایص را رفع کند و بعد دوباره به آن رسیدگی و رای صادر کند. اگر هم از جنبه ریشه ای یعنی دفاع اصلی ...

سرخط اخبار