گاردین تصاویر خبری منتخب سال ۲۰۱۹ خود را منتشر کرد.

سرخط اخبار