کلیپی از بهترین استپ ها و چرخش های دیدنی دنیس برگکمپ در دنیای فوتبال را مشاهده کنید.
سرخط اخبار