کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه ای به بازار تخم مرغ و شرایط حاکم بر آن پرداخت.

خبرآنلاین: کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در مصاحبه ای به بازار تخم مرغ و شرایط حاکم بر آن پرداخت.

سرخط اخبار