ایران همچنان راه ارتباطی میان شرق و غرب است

ایسنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۳
یک استاد دانشگاه گفت، طرح یک کمربند، یک جاده چین صرفاً به تعریف یک مسیر محدود نمی شود بلکه ارزش هایی را در جهان تغییر می دهد.

به گزارش ایسنا، محسن شریعتی نیا در مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی مطالعات چین، درباره اهمیت یک کمربند یک جاده در گسترش روابط میان ایران و چین سخن گفت و نخست به بیان تاریخچه روابط میان ایران و چین و عمدتاً از طریق جاده ابریشم به این شرح پرداخت: ابریشم مهم ترین کالای صادراتی این کشور به ایران و دیگر کشورها بوده است. در این دوران، ایران شاهراه برقراری ارتباط میان شرق و غرب بود.
وی حکایتی از استاد قلم، سعدی شیرازی نیز درباره این تاریخچه ارتباطات بازرگانی و شواهدی در بم و تورفان و در هنر، از جمله موسیقی مقامی و به نقل از سران کشور چین و منابع تاریخی ایرانی و غیرایرانی بیان داشت و ضمن تأکید بر این مطلب، ایران را همچنان راه ارتباطی میان شرق و غرب دانست که چین از طریق ایران می تواند از آن بهره مند شود.
وی ادامه داد: یک کمربند یک جاده صرفاً به تعریف یک مسیر محدود نمی شود، بلکه ارزش هایی را در جهان تغییر می دهد. چین قادر است ارزش های جهانی را تغییر دهد که با معیارهای اقتصادی تحقق پذیر است. مبنای نخست چین در گذشته افزایش تولید بود که با این روند توانست ارزش هایی را در جهان تغییر دهد. به باور وی، تا سال ۲۰۲۵ چین به یکی از مهم ترین سیاستگذاران تولید کالا در جهان بدل خواهد شد.
این استاد دانشگاه، به هدف اصلی ارتباطی چین در یک کمربند یک جاده اشاره داشت و گفت: برقراری توازن سیاسی، تسهیل حمل ونقل و کوریدوری برای برقراری ارتباط میان شرق و غرب (اهمیت بندر چابهار و خط آهن تهران- مشهد، خط سریع السیر تهران- اصفهان)، تسهیل ارتباطات مالی و تجاری فرد با فرد. مراودات تجاری چین با ایران بیش از سایر کشورهاست و ۱۳ درصد واردات ایران را تشکیل می دهد، ...

سرخط اخبار