عکس/ ازدحام مردم در محل حادثه کلیسا نوتردام

مشرق نیوز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۹:۵۳
مشاهده سوختن کلیسا، این نشان تاریخی فرانسه برای شهروندان تکان دهنده بود.سالانه میلیون ها نفر از این کلیسای مهم تاریخی بازدید می کردند.