اگر فساد ریشه کن نشود هیچ طرحی برای نجات کشور از مشکلاتی که عمدتا به دلیل سوء تدبیر و بعضا خیانت برخی مسئولان و مدیران گریبان کشور را گرفته به سرانجام موفق نخواهد رسید.

مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: آقای قالیباف در دوران مسئولیت های اجرائی خود خدمات ارزنده ای انجام داده که باید تقدیر شود؛ در همان حال زیر نظر ایشان اشتباهات مهمی رخ داده که به موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده ام و باید اصلاح می شد و به این جا نمی رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر و گرفتار شود.
به گزارش هفته نامه شما، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: آقای قالیباف در دوران مسئولیت های اجرائی خود خدمات ارزنده ای انجام داده که باید تقدیر شود؛ در همان حال زیر نظر ایشان اشتباهات مهمی رخ داده که به موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده ام و باید اصلاح می شد و به این جا نمی رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر و گرفتار شود.
سیدمصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مشی او در مجلس درباره مقابله با مفاسد چیست، اظهار داشت: نمایندگان متعهد مجلس در مقابله با فساد و به ویژه کمیسیون اصل ۹۰، با همکاری قوه قضائیه به طور جدی این حرکت مقدس را ادامه خواهند داد. اینها قدم هایی است که باید در گام دوم انقلاب برداریم.
مقابله با فساد امری وجدانی است
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی معتقد هستند اظهارات شما درباره رشوه ۶۵ میلیاردی باعث شکاف بین جریان اصولگرایی می شود؟ یا جریان رقیب سوءاستفاده می کند؟ نظر شما چیست، تصریح کرد: رشوه در اشکال گوناگون و فساد همچون موریانه ستون های نظام را پوک خواهد کرد و خدای ناکرده اگر عمومیت یابد، نه از اصولگرایی و نه از اصلاح طلبی حقیقی اثری باقی نخواهد ماند.
رئیس شورای مرکزی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار