رژه تمرینی جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش

خبرگزاری آنا سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۴۱
مرحله تمرینی رژه جنگنده بمب افکن های نیروی هوایی ارتش برای ایجاد آمادگی جهت شرکت در رژه هوایی ٢٩ فروردین قبل از ظهر امروز در پایگاه شکاری مهرآباد برگزار شد.