یک فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه نیروهای دسته اول و کارآمد اصلاح طلب به حاشیه رانده شده اند، گفت: اگر چهره هایی مثل سیدمحمد خاتمی، محمدرضا خاتمی یا مصطفی معین مجال حضور در انتخابات را پیدا کنند، در پایگاه رای اصلاحات به سرعت انرژی ایجاد می شود.

محمود صادقی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه اصلاح طلبان در شرایط معمولی نیستند، اظهار کرد: هر جا که اصلاح طلبان مسئولیت تیم بندی هم داشته اند، محدودیت های فراوانی داشته اند و همین موجب سرخوردگی و نارضایتی نسبی جامعه نسبت به آنها شده است. اصلاح طلبان به عنوان حامی و پشتیبان دولت شناخته شده اند و نارضایتی از عملکرد دولت موجب نارضایتی از اصلاح طلبان شده است.
وی با اشاره به قطع ارتباط اصلاح طلبان با پایگاه اجتماعی خود، افزود: فعالیت شورای عالی سیاستگذاری بعد انتخابات۹۸ متوقف شد و همین موجب کاهش ارتباط اصلاح طلبان با مردم شد. احزاب و تشکل های اصلاح طلب هم با محدودیت های زیادی مواجه هستند به عنوان مثال بیانیه که۷۷ نفر از اصلاح طلبان آن را امضا کرده اند، برای آنها دردسر درست کرده است در واقع بخش زیادی از انرژی اصلاح طلبان صرف مقابله با همین محدودیت ها می شود.
دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها ادامه داد: در این مدت، کرونا هم تاثیر زیادی در کاهش فعالیت سیاسی داشته است و حتی جلسات اصلاح طلبان با یکدیگر هم به شدت کاهش یافته است و بسیاری از جلسات حزبی به صورت مجازی برگزار می شود. البته این ضعف هم وجود دارد که احزاب از پویایی و فعالیت کافی برخوردار نیستند. از سویی دسترسی نداشتن به رسانه هم یک مشکل دیگر اصلاح طلبان است. با وجود همه این محدودیت ها، فراکسیون امید در گزارش دهی به مردم درباره کارنامه عملکرد خود بسیار کم کاری کرده است.
صادقی در پاسخ به این پرسش که چگونه پایگاه رای اصلاحات دوباره به این مریان اعتماد خواهد کرد، گفت: پایگاه رای اصلاحات متوجه شده است که نیروهای دسته اول و کارآمد اصلاح طلب به حاشیه رانده شده و شانس ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار