شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ مجمع عمومی را برگزار کرد.

به گزارش بورس نیوز ، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی مجمع عمومی برگزار کرد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ درمحل قانونی شرکت واقع در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم کرج - گروه صنعتی ملی برگزار و درخصوص استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره تصمیم گیری شد.
گفتنی است، در این جلسه ۱۷۲ ریال سود بین سهامداران توزیع شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار