یک فعال اصلاح طلب گفت ما منتظر تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به اصلاح طلبان هستیم.

به گزارش مشرق ، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: جواد امام از اعضای بنیاد باران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح طلبان به مباحث انتخاباتی ورود پیدا کرده اند، به ایلنا گفت: اصلاح طلبان منتظر تغییر رویکردهای حاکمیت و شرایطی هستند که برایشان فراهم شود وگرنه به صرف این که به دنبال مصادیق و تعیین کاندیدا برویم؛ بدون اینکه تغییر در رویکردها را شاهد باشیم آب در هاون کوبیدن است.
وی گفت: برخی تندروها معتقدند که انتخابات اصلا وجود خارجی ندارد و به زعم آنها، به جای انتخابات می توان افراد را به قید قرعه در این سمت قرار داد!
جواد امام گفت: مردم احساس می کنند در بسیاری از موارد رای شان تاثیرگذار نیست و اگر هم رای دهند و منتخب شان به نهادهای قدرت راه پیدا کند آنقدر موانع ایجاد می کنند که کارش را نتواند انجام دهد.
وی تاکید کرد: با برخی رفتارها، رغبت از مردم برای حضور در انتخابات گرفته شده است در حالی که عدم حضور مردم در صحنه و مشارکت نداشتن در انتخابات یک آسیب جدی برای نظام، حکومت و کشور است و هر جریان سیاسی با از دست دادن پشتوانه های مردمی خود قطع به یقین محکوم به شکست خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه حق انتخاب کردن و انتخاب شدن حق طبیعی مردم است، گفت: اصلاح طلبان قطعاً در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد. متاسفانه در انتخابات قبلی اصلاح طلبان را از صحنه خارج کردند و گفتند که این جریان دنبال تحریم است الان هم به وضوح خواستار عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات هستند.
این اظهارات عضو بنیاد باران در حالی است که گرفتاری امروز اصلاح طلبان نه فقدان نامزد یا محدودیت آن، بلکه اشباع شدن مردم از دروغ های ادامه دار این طیف است. ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار