رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در پیامی خواستار حمایت از حقوق فلسطینیان شد.

اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در پیامی به هماهنگ کننده کل پویش جهانی «بازگشت فلسطینیان به سرزمین مادری شان» خواستار حمایت از حقوق فلسطینیان شد.
«اسماعیل هنیه» در پیامی به شیخ یوسف عباس، هماهنگ کننده کل پویش جهانی بازگشت فلسطینیان به سرزمین مادری خود، دفاع از سرزمین، اصول و مقدسات فلسطین را خواستار شد.
«علی برکه» عضو دفتر روابط ملی جنبش حماس پیام هنیه را به شیخ یوسف عباس در محل این پویش در بیروت، تحویل داد.
هنیه در این پیام از شیخ عباس خواست از طریق کمیته ها و در چارچوب اسلامی به خاطر حمایت از طرح ملی مبتنی بر احقاق حق و حقوق ملت فلسطین در دفاع از سرزمین، اصول و مقدساتش تلاش کند.
او همچنین از نهاد های جامعه مدنی خواست افکار عمومی کشور های عربی و اسلامی را بسیج کنند تا اقداماتی موثر در جهت مخالفت با طرح های اشغالگران و نقشه های آن ها انجام دهند.
علی برکه در این دیدار تازه ترین تحولات فلسطین و خطراتی را که آرمان فلسطین در این مرحله بغرنج با آن روبروست، مورد بحث و بررسی قرار داد.
او همچنین از تلاش ها و هماهنگی های انجام شده توسط پویش جهانی بازگشت فلسطینان به سرزمین مادری در پیوند و ارتباط دادن میان سازمان های جامعه مدنی در سراسر جهان قدردانی کرد.
از سوی دیگر، شیخ یوسف عباس، دبیرکل این پویش تاکید کرد: دفاع از آرمان فلسطین مسئولیت همگان است و بر هر آزاده ای در جهان لازم است هر آنچه برای این مسئله به حق و عادلانه امکان پذیر است، فراهم کند.
او همچنین بر لزوم اتحاد همه گروه های ملت با تمام مولفه های آن و کنار گذاشتن عوامل تفرقه و اختلافات تأکید کرد و گفت: این اختلافات پیامد های منفی بر مسائل سرنوشت ساز ما دارد.
«باشگاه خبرنگاران جوان»

سرخط اخبار