به همت بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام کوی اتحاد شهرستان ساری بسته های غذایی و بهداشتی از محل کمک های مردمی تهیه و به خانواده های عزیز و آبرومند اهدا گردید.

توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری
توزیع بسته های غذایی و بهداشتی در منطقه کوی اتحاد شهرستان ساری

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری