با احترام به سالمندان و تکریم مقام و منزلت آنان سالمندی را، بطور قراردادی، مترادف با شروع سن 65 سالگی می دانند. اشتغال و حضور سالمندان در جامعه برای هر گروه از افراد بنا به روحیات، فرهنگ خانوادگی و به ویژه وضعیت اقتصادی آنها، متفاوت است. بر حسب همین تفاوت سالمندانی هستند که به اندازه کافی امکانات دارند و مایلند به استراحت بپردازند و بالعکس سالمندانی که به علت احتیاج به درآمد ، به کار خود ادامه می دهند و یا حتی جویای کارند. البته هستند برخی دیگرازسالمندانی که با وجود تمکن مالی، هنوز تمایل دارند کار کنند چون نمی خواهند «از کار افتاده» محسوب شوند . سالمندان مجموعه فوق به هر دلیلی، در طول روز ساعاتی را در بیرون از منزل سپری می کنند که متاسفانه در گفتگویی که با این عزیزان داشتم، در بیشتر موارد- بخصوص به دلیل خطر بیماری کرونا – تمایلی به حضور در جامعه نداشته و به دلیل شرایط خاص زندگیشان مجبور به این انتخاب شده اند.

سرخط اخبار