گروه فرهنگی رمان «تاریخ غیرت» رمانی عاشقانه-تاریخی نوشته آقا شیخ موسی دستجردی معروف به «نثری همدانی» از مجموعه دانشنامه همدان به چاپ رسید.

به گزارش ایکنا از همدان، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان همدان، تیمور آقا محمدی معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان همدان، موضوع این رمان را بیان رشادت مردان و زنان همدانی در حمله هولناک عثمانی ها به ایران اعلام کرد و گفت: تاریخ غیرت رمانی است با مضمون عاشقانه - تاریخی که آ شیخ موسی نثری آن را در سال 1276 ه.ش. (1315 ه.ق.) یعنی زمانی که کمتر از بیست سال داشته است (17 سالگی) طی یک سال نوشته است و نیز مصمم بوده که در آینده جلد دوم و سومی هم در ادامه آن بنویسد؛ اما گویا بنا به مسائل سیاسی از نوشتن و حتی انتشار آن یک جلد هم امتناع کرده است.
آقا محمدی بابیان اینکه نویسنده، رمان تاریخ غیرت را پیش از جنگ جهانی اول به اتمام رسانده، افزود: وقایع رمان مربوط به سال 1136ه.ق. یعنی زمانی که لشکر عظیم عثمانی به رهبری احمدپاشا از بغداد بهطرف غرب ایران هجوم آورد و گروه وسیعی از مردم بیدفاع همدان را قتلعام کردند؛ اگرچه مردم دلیر این شهر با شجاعت و دلاوری که کمتر دیده شده، سعی کردند جلو اعمال وحشیانهی آنان را بگیرند.
وی این کتاب را که با کوشش مهدی به خیال گردآوری شده است را از پیوست دوم دانشنامه حوزه هنری استان همدان دانست و ادامه داد: رمان تاریخ غیرت متشکل از دوازده فصل،277 صفحه در شمار 110 نسخه به چاپ رسیده است که "آ شیخ موسی نثری" با نثر درخشان و سحرانگیز خود متصل به هم داستان را پیش برده است و ازآنجاکه وی ادیبی نکته سنج و خوشذوق بوده، در لابهلای رمان به فراخور موضوع اشعاری را از شعرای نامی ایران نقل کرده و گاه برحسب ذوق و سلیقهی شخصی به جهت مرتبط شدن شعر با داستان کلماتی از اشعار را تغییر داده است.
انتهای پیام

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار