معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از اعمال محدودیت ها در شهر های قرمز کرونا خبر داد.

به گزارش صبحانه ، محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درخصوص مصوبه اعمال محدودیت در استان های قرمز کرونا، گفت: براساس مصوبه ای که از سوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا به استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است، مقرر شده، برطبق رنگی که برای نشان دادن وضعیت شیوع کرونا در استان های مختلف اعلام می شود، برای فعالیت چهار گروه شغلی در آن استان ها، تصمیم گیری شود.
وی افزود: به این معنا که در این مصوبه مشاغل به چهار گروه تقسیم شده اند و براساس وضعیت شهر ها به فعالیتشان ادامه می دهند. مثلاً در شرایط سفید هر چهار گروه فعالیت دارند و در شرایط زرد، گروه چهار از فعالیت منع شده و در شرایط نارنجی گروه سه نیز ممنوع می شود. اما در شرایط قرمز، فقط گروه یک می تواند فعالیت کند.
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درخصوص جزئیات گروه شغلی یک که در شرایط قرمز می تواند به فعالیت خود ادامه دهد، بیان کرد: گروه یک، شامل، تمام گروه های امدادی و درمانی، گروه هایی که برای تأمین مایحتاج و ارزاق مردم فعالیت دارند و همچنین، خدمات اضطراری، می شود.
فرهادی اظهار کرد: در حال حاضر براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، این مصوبه تهیه شده و به استانداری ها و دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده تا با توجه به شرایط حاکم در استان ها، از نمودار مشخص شده در این مصوبه، پیروی کنند. یعنی اگر قبلاً دانشگاهی می خواست فعالیت گروه شغلی چهار یا سه را محدود کند، باید حتماً مصوبه ستاد را می گرفت، اما در جدول بندی مصوبه جدید، تکلیف چهار گروه شغلی کاملاً مشخص شده است.
وی گفت: علاوه بر این، اگر استانی اختیاراتی بیش ...

سرخط اخبار