خشکسالی دیگری در راه است؟

دریافت خبر : شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۴
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، با بیان اینکه این بارش های سیل آسا نتیجه تغییر اقلیم است و دو راه حل "مقابله" و "سازگاری" برای این تغییر وجود دارد، گفت: باید پذیرفت که پس از این ترسالی ممکن است خشکسالی روی دهد، بنابراین نیاز به مهیا کردن شرایط دارد.

آفتاب نیوز :
همت اله پیردشتی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه آینده پژوهشی در مطالعات و در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها از جمله موضوعاتی است که از آن غافل شده ایم، اظهار کرد: تغییر اقلیم از مباحث مهمی محسوب می شود که کشور با آن درگیر شده و یک موضوع شناخته شده است و کسی نمی تواند بگوید تغییر اقلیم وجود ندارد.
مقابله یا سازگاری با تغییر اقلیم؟!
وی با بیان اینکه دو راه حل "مقابله" و "سازگاری" برای تغییر اقلیم در جهان وجود دارد، تصریح کرد: در رویکرد مقابله می توان از انتشار گازهای گلخانه ای، آتش زدن جنگل ها، از بین بردن پوشش گیاهی و سایر مواردی که منتج به تغییر اقلیم می شود جلوگیری کرد و برای این کار سخت، نیاز به فرهنگ سازی و تصمیم سازی کلان و بلندمدت در تغییر باورهای ذهنی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، سیل و خشکسالی را از نتایج عملکرد نامناسب مسئولان دانست و گفت: یکی از ویژگی های بارز تغییر اقلیم، سیل و بارندگی زیاد و از سوی دیگر گرما و خشکسالی فراوان است.
لزوم سازگاری با تغییر اقلیم
پیردشتی سازگاری با تغییر اقلیم را به عنوان دومین و مهم ترین راهکار عنوان کرد و یادآور شد: باید پذیرفت که پس از این ترسالی ممکن است خشکسالی روی دهد، بنابراین نیاز به مهیا کردن شرایط دارد.
وی با بیان اینکه در مازندران باید به مهندسی رودخانه ها، تقویت آبخوان داری و آبخیزداری در پیشگیری از سیل توجه ویژه ای شود، اظهار کرد: نگاه علمی به این موضوعات در کنار تقویت پوشش گیاهی و شناسایی حریم رودخانه می توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
وارد ترسالی نشده ایم
معاون پژوهش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با تاکید بر ...

[ مشاهده متن کامل خشکسالی دیگری در راه است؟ آفتاب نیوز ]