جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

موج چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۹
جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه ریاضیات به مدت سه روز در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر این دانشگاه در حال برگزاری است.
سرخط اخبار