این روزها از یک سو بیماران کرونایی در برزخ مرگ و زندگی به سر می بردند و از سوی دیگر پرستاران با ازخودگذشتگی مثال زدنی به بیماران امید می دهند. اما این امید در حال تبدیل شدن به فرسودکی و خستگی است و این اتفاق می تواند به عنوان تهدیدی برای مقابله با کرونا شناخته شود. به اذعان کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، چنانچه وضعیت پیک کرونا کنترل نشود قطعا کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز پزشکی با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد.گزارش تصویریِ پیش رو در بیمارستان بقیه الله تهیه شده است.
سرخط اخبار