اتُمیزم اجتماعی، بزرگ ترین مصیبت ایران کنونی است/ جامعه ما ازدحام تنهایی هاست/ 80 میلیون انسان در هم تپیده تنهاییم/ باید خیرات اجتماعی را منصفانه و عادلانه توزیع کنیم/ بزرگ ترین ثروت جامعه، روح آبادان شهروندان است

اعتماد آنلاین پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۹

اعتمادآنلاین| «چرا هیچ اجماعی درباره چیستی و کجایی و هستی ایران موجود نیست؟ چرا یکپارچگی و همبستگی جای خود را به چنددستگی و گسستگی داده است؟ چرا وقتی تیم ملی فوتبال ایران برنده از زمین بیرون می آید همه شعار ایران ایران سر می دهند اما هیچ ایران ایرانی در ساحات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وجود ندارد؟ چرا فلسفه حیات حکومت و حاکمان با فلسفه حیات جامعه متفاوت است؟ روشنفکران در این میان و میانه چه نقشی دارند؟ بزرگ ترین ثروت ملت و نظام سیاسی، انباشت نظام معرفتی و آموزه های تمدنی است یا برد موشک ها و وسعت اقتصاد و قدرت دیپلماسی؟ و شاید جدی ترین پرسش: بزرگ ترین مصیبت ایرانِ امروز چیست؟»
پاسخ به این پرسش ها از آن جهت اهمیت دارد که منظومه عقیدتی و تفکری حاکمان و توده های اجتماعی را به نمایش می گذارد و نشان می دهد این بینش ها چقدر به هم نزدیک یا دور هستند. اما چه کسی و کسانی توانایی و قابلیت فنی پاسخ دادن به این سوالات را دارند؟ مسئولان کشور، جامعه شناسان، اهل سیاست و قدرت یا روشنفکران؟
بی تردید همه ایرانیان از توده های اجتماعی با هر بینش و عقیده ای و از هر طبقه ای تا نخبگان با هر مشرب و مسلکی باید درباره این پرسش ها به پا خیزد تا روزی که گفت وگوی ملی درباره چیستی و هستی ایران و رسیدن به اشتراکات واقعی برای آینده ایران و ایرانیان فراهم شود.
اعتمادآنلاین در راستای انجام رسالت حرفه ای خود و برای شروع این اتفاق مهم و دستیابی به پاسخ این پرسش های کلیدی سراغ کسی رفته که شأنیت و شخصیت علمی اش بر عوام و خواص مبرهن است. روشنفکری که هم اهل دانشگاه است هم اهل حوزه علمیه. کسی که هم مهندسی می داند هم فلسفه. هم پای درس آیات جوادی آملی، ...

سرخط اخبار