با اینکه کرونا، ویروسی است که فقیر و غنی نمی شناسد اما احتمال شیوع این ویروس خطرناک در مناطق حاشیه ای شهر تهران به علت پایین بودن سطح بهداشت عمومی و کمبود مواد ضدعفونی و مراکز بهداشتی، بیشتر است. از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا، عملیات ضدعفونی دوره ای جهت جلوگیری از گسترش شیوع کووید 19 در این مناطق انجام می شود.
سرخط اخبار