روند افزایش جمعیت در حومه رسمی کلان شهرها و شهرهای بزرگ نشان می دهد سال گذشته ۹۰ هزار نفر ساکن تازه به شهرهای جدید اضافه شد؛ به طوری که کل جمعیت این مناطق از یک میلیون نفر گذشت. این کوچ، معادل ۲٫۲ برابر میانگین سالانه جمعیت مهاجر طی دو دهه اخیر است.

به گزارش  تجارت نیوز ، فشار کم سابقه تورم مسکن در ابرشهرها باعث ثبت رکورد جمعیت مهاجر در ۲۰ شهرجدید شد.
روند افزایش جمعیت در حومه رسمی کلان شهرها و شهرهای بزرگ نشان می دهد سال گذشته ۹۰ هزار نفر ساکن تازه به شهرهای جدید اضافه شد؛ به طوری که کل جمعیت این مناطق از یک میلیون نفر گذشت. این کوچ، معادل 2.2 برابر میانگین سالانه جمعیت مهاجر طی دو دهه اخیر است.
بررسی ها درباره شتاب مهاجرت به شهرهای جدید نشان می دهد گسل قیمت مسکن و اجاره بها بین شهر مادر و شهر جدید، علت اصلی این انتقال جمعیت است.
هزینه خرید و اجاره آپارتمان در شهرهای جدید به طور میانگین حدود ۷۰ درصد کمتر از سطح قیمت ها در شهر اصلی است. از آنجا که این فاصله طی دو سال اخیر تشدید شده، روند مهاجرت نیز تند شده است. هر چند بعضا برای توجیه برنامه خانه سازی های دولتی، فرضیه مهاجرت اختیاری مطرح می شود، اما به نظر می رسد این حرکت در قالب کوچ اجباری ناشی از رشد قیمت مسکن در حال انجام است. توسعه سرانه های شهری در این مناطق می تواند آن فرضیه را به تدریج محقق کند.
با عبور تعداد جمعیت ساکن در شهرهای جدید کشور از مرز یک میلیون نفر، رکورد نرخ رشد جمعیت در حاشیه رسمی ابرشهرها زده شد.
بررسی های به عمل آمده با تکیه بر آمارهای مربوط به میزان رشد جمعیت در ۲۰ شهر جدید کشور از سال ۷۵ تا پایان ۹۸ نشان می دهد در حالی تعداد جمعیت ساکن در شهرهای جدید کشور از مرز یک میلیون نفر گذشته است که در سال های ابتدایی جمعیت پذیر شدن این شهرها در سال ۷۵ تنها ۵۸ هزار نفر در این شهرها ساکن بودند.
اما نکته مهم تر در ارتباط با رشد جمعیت شهرهای جدید در سال های اخیر نشان می دهد در حال حاضر و براساس آخرین ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار