رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: عملیات عمرانی طرح های آبخیزداری با ۱۱ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و صندوق توسعه ملی آغاز شد.

مصطفی سیامکی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در شیروان اظهارداشت: از این میزان، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای اجرای عملیات گابیون بندی و خشکه چین به حجم هزار و ۵۰۰ مترمربع هزینه می شود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: همچنین ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای عملیات آبخیزداری سنگ و ملات به حجم ۵۰۰ متر مربع سنگ و همچنین سه هزار و ۵۰۰ مترمربع در حوضه های سرچشمهٰ، زوٰ، اسطرخیٰ، نامانلوٰ، کوسه و رشوانلو هزینه می شود.
سیامکی افزود: اقدامات آبخیزداری که در بالادست حوضه های آبخیز انجام می شود شرایطی را فراهم می کند که علاوه بر جلوگیری از وقوع سیلاب و کاهش فرسایش خاک موجب بهبود شاخص های پایداری آب و خاک و پوشش گیاهی و تقویت سفره های آب زیرزمینی می شود.
این شهرستان دارای دو حوضه آبخیز شامل اترک با مساحت ۳۷۰ هزار هکتار و حوضه آبخیز مرزی گلیل و سرانی با مساحت حدود ۳۰ هزار هکتار است.
گستره شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار است که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار جزو اراضی مستثنیات قانونی شخصی شامل زمین های زراعی، باغ ها، جاده ها و محوطه های روستا و شهرها است.
پایان پیام/ 641

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار