تهران- ایرنا- شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان در بیانیه ای تحلیلی اعلام داشت: تا اعلام نظر شورای نگهبان منتظر می مانیم اما اگر دایره انتخاب مردم همچنان تنگ بماند، نمی توانیم زینت المجالس انتخابات باشیم و به دلیل سلب امکان معرفی فهرست نامزدها از ما، لیست قابل قبولی برای معرفی به مردم نخواهیم داشت.

در بیانیه عصر سه شنبه شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان با عنوان "گزارش به مردم"، آمده است: ایران امروز در بزنگاهی سرنوشت ساز قرار گرفته است. از یک سو مخالفان ایران با اعمال فشارهای بی سابقه و ظالمانه بر کشور در تلاشند تا با ناتوانی و منزوی کردن ایران و ایجاد شکاف و بی اعتمادی بین حاکمیت و مردم و بین مردم و نخبگان، تمامی راه هایی که به اصلاح امور منجر می شود را یکی پس از دیگری فاقد اثرگذاری کنند و از سوی دیگر تلاش های گسترده و مستمر جریان های تندرو و رفتارهای نادرست و هزینه ساز برخی دستگاه ها در حاکمیت که باعث ایجاد یأس و سرخوردگی در جامعه شده و خسارتهای جبران ناپذیری در پی خواهد داشت، این باور را در جامعه ایران القاء می کند که هیچ راهی برای اصلاح وجود ندارد. ناگفته پیداست که جریان های تندرو چه خوابهایی دیده اند و در صورت موفقیت چه سرنوشت تلخی در انتظار ایران عزیز خواهد بود.
این بیانیه افزود: اصلاح طلبان با این استدلال و درک واقع بینانه از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی کشور، و به رغم همه موانعی که پیش پای اصلاح طلبان به چشم می خورد، با فعال کردن شورای عالی سیاست گذاری جبهه اصلاح طلبان همچنان بر این باور بوده و هستیم که یکی از مهم ترین عرصه های موجود برای بازدارنگی دشمنان کشور و اصلاح امور و برون رفت از مشکلات و بحران ها و نیز سیاست ورزی اصلاح طلبانه که می تواند مقوم وجوه جمهوریت و اسلامیت نظام باشد، مبنا قرارگرفتن خواست مردم است که از طریق صندوق رأی و مشارکت حداکثری در انتخاباتی واقعی و غیر نمایشی تحقق می یابد.
به نظر می رسد تکلیف بیش از ۱۶۰ کرسی مجلس از پیش معلوم است
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در ادامه با ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار