حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از نساجی مازندران سبب شد تا این مجموعه به دنبال افزایش تولید و صادرات باشد.
سرخط اخبار