ایسنا/فارس سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس خواستار ورود دانشگاه های استان به حوزه برنامه ریزی با هدف ایجاد تحول در نظام ساختاری و توسعه ای شد.

ظفر افشون شنبه ٢٣ آذر در شورای کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه توسعه تحقیق و ارزش افزوده بخش کشاورزی نیازمند ورود دانشگاه ها است، گفت: دانشگاه های سطح استان با ورود به حوزه کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده رونق در این دو بخش ایجاد کنند.
او افزود: یکی از روش هایی که منجر به توسعه شاخص های مرتبط با بخش های مختلف اقتصادی می شود، ایجاد ارزش افزوده در حوزه های تولید محصولات است.
معاون استاندار فارس در خصوص طرح های آبخیزداری گفت: به نظر می رسد با توجه به از بین رفت آب در استان هیچ طرح آبخیزداری یا آبخوان داری اجرایی نشده است.
افشون خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای جذب آب در منابع طبیعی استان باید از بالادست انجام شود.
او با تاکید بر اینکه دستگاه های دست اندرکار نباید تنها به اعتبارات استانی اکتفا کرده بلکه باید با فشار به دستگاه های ملی نسبت به جذب اعتبارات بیشتر اقدام کنند، عنوان کرد: درختان حاشیه زاگرس فارس با مشکل مواجه هستند وتحقیق و مطالعات علمی دانشگاه های استان می تواند گره گشای مشکل درختان بلوط حاشیه زاگرس باشد تا از خشک شدگی و نابودی درختان جلوگیری شود.
افشون در خصوص کارخانه قند فسا و مشکل بدهی کارخانه به کشاورزان نیز گفت: بایدمدیران کارخانه به استانداری دعوت و موضوع بررسی و گفت وگو شود.
او با تاکید بر رفع کشاورزان و چغندرکاران عنوان کرد: باید برای رفع مشکلات کشاورزان اقدام و آنها را ترغیب به کشت چغندر کرد.
سرپرست هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین با اشاره به ضرورت حمایت کشت گلخانه ای و حمایت از آن برای کاهش مصرف آب گفت: توسعه کشت گلخانه ای برای بخش های مختلف موثر است و منجر به صرفه جویی در مصرف آب می ...

سرخط اخبار