اگر جو بایدن به کاخ سفید راه یابد کدام تحریم های ایران را می تواند بردارد؟ بازگشت به برجام و رفع تحریم ها یکی از وعده های جو بایدن، نامزد حزب دموکرات است. وعده ای که بر اساس آن گفته می شود بایدن خواستار بازگشت فوری به برجام است. اما اولین و مهم ترین سوالی که بعد از این وعده به ذهن […]

اگر جو بایدن به کاخ سفید راه یابد کدام تحریم های ایران را می تواند بردارد؟
بازگشت به برجام و رفع تحریم ها یکی از وعده های جو بایدن، نامزد حزب دموکرات است. وعده ای که بر اساس آن گفته می شود بایدن خواستار بازگشت فوری به برجام است. اما اولین و مهم ترین سوالی که بعد از این وعده به ذهن می رسد این است که جو بایدن کدام یک از تحریم های آمریکا علیه ایران را می تواند بردارد؟
تحریم هایی که علیه ایران وضع شده چند دسته است، برخی تحریم هایی است که با بازگشت امریکا به برجام احتمالا برداشته می شود و برخی دیگر برای حذف یا تعلیق نیاز به روندی دیگر دارد.
در کل تحریم هایی که از زمان ریاست جمهوری ترامپ علیه ایران وضع شده اند شامل دو دسته هستند.
۱. تحریم هایی که با خروج آمریکا از برجام از طرف این کشور برای ایران اعمال شده اند:
این تحریم ها در اصل پیش از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و بیشتر در زمان حضور باراک اوباما در کاخ سفید برای تحت تاثیر قرار دادن فعالیت های هسته ای ایران وضع شده اند. بخشی از این تحریم ها با امضای برجام به صورت موقت برداشته شده اند و برخی دیگر قرار بود گام به گام و مرحله به مرحله برداشته شود، مشروط به اینکه طرفین در برجام می ماندند و آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهد ایران به برجام را تایید می کرد.
پیش از دوره دونالد ترامپ نیز تحریم های اولیه با امضای برجام معلق شده بودند که با خروج آمریکا از برجام این تحریم ها دوباره برقرار شدند. درصورتی که جو بایدن آمریکا را به برجام بازگرداند دوباره این تحریم های اولیه معلق خواهد شد و در صورتی که طرفین در برجام بمانند بخش دیگری از تحریم ها گام به گام برداشته می شود.
البته این ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار