جدول زمانی برنامه های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه که در روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ از شبکه های آموزش، چهار و قرآن پخش می شود، اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹ پخش می شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
فنی وحرفه ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ اسکلت سازی ساختمان پایه ١١ رشته ساختمان
ساعت٨:٣٠ تا ٩ معرفی ابراز خیاطی- رشته خیاطی
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه ١٠ رشته تربیت بدنی
پایه ابتدایی:
ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول (رفع اشکال)
ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه پنجم (رفع اشکال)
ساعت ١١:٣۵تا١٢ بازی و ریاضی پایه ششم (رفع اشکال)
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ توانمندسازی معلمان-یادگیری مبتنی بر بازی
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ اولیا و معلمان- مشکلات یادگیری دانش آموزان
ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ اولیا و کودکان پایه اولی، مهارت های فرزندپروری
متوسطه اول:
ساعت١۴:٣٠ تا ١۵ فرهنگ و هنر پایه هفتم (طراحی سنتی)
ساعت ١۵تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر پایه هشتم (طراحی و تصویرسازی)
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ فرهنگ و هنر پایه نهم (دوخت های سنتی)
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم مشترک تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی پایه یازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته علوم تجربی
شبکه چهار:
ساعت ۷:۳۰ درس دین و زندگی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸:۳۰ درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۱۵ درس ...

سرخط اخبار