رئیس قوه قضائیه، بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی را ابلاغ کرد. رئیس قوه قضائیه، بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قراردادهای مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهادهای وکلا و دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی را ابلاغ کرد.

به گزارش پارسینه، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، بخشنامه «تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد های وکلا» برای تقویت اثربخشی این نهادپ را به واحد های قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
از مهمترین احکام این بخشنامه می توان به لزوم رعایت شان و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد های مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد های کانون های وکلا برای اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
قوه قضاییه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرار معاش می کنند، کمک به شفافیت مالی و به روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضاییه به شمار می آید. به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضاییه ایجاد کرده است.
همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست های کلی قضایی نیز قوه قضاییه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست.
گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخشنامه، همه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلف شده اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیار هایی از قبیل: تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده های دادگستری، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری