چیدن نیزارهای اطراف اروند رود

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۷
دامداران بخشی از خوراک دام هایشان را از نیزار های اروند رود و بهمنشیر برداشت می کنند.