با افزایش افسار گسیخته و لحظه ای قیمت دلار و بالتبع اثرگذاری آن بر سایر کالاها و خدمات، کاربران، هشتگی به نام زندگی نرمال را در توئیتر ترند کردند.

برترین ها: با افزایش افسار گسیخته و لحظه ای قیمت دلار و بالتبع اثرگذاری آن بر سایر کالاها و خدمات، کاربران، هشتگی به نام زندگی نرمال را در توئیتر ترند کردند.
این کاربران قدرت خرید با یک روز حقوق در ایران را با سایر کشورها مقایسه کرده و همچنین از اثرات تحریم بر توانایی خرید برخی کالاها سخن گفتند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار