بی بی سی: اروپای ناتوان نمی تواند برجام را نجات دهد

مشرق نیوز پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱:۸
شبکه بی بی سی تصریح کرد اروپا ناتوان تر از آن است که بتواند برجام را نجات دهد.

به گزارش مشرق ، روزنامه «کیهان» در ویژه های خود نوشت:
در حالی که مقامات اروپایی مکرراً از ایران می خواهند پای برجام بماند و ۵ ماه است وعده راه اندازی کانال اینستکس را می دهند، وب سایت بی بی سی در تحلیلی نوشت: نتایج آخرین انتخابات پارلمان اروپا نشان داد که شبحی بر فراز اروپا در چرخش است ولی این بار این شبح نه کمونیسم که شهروندان سردرگم و بی قرار اروپایند. از سال ۲۰۰۸ و پس از وقوع بحران جهانی مالی، اروپا هنوز نتوانسته به تعادل بازگردد. دیگر همه می دانند که اروپا در بحران است؛ برگزیت، رشد احزاب حاشیه ای راست افراطی و ریزش طرفداران احزاب سنتی و بزرگ که ستون های دموکراسی اروپایی را از میانه چپ تا میانه راست سامان داده بودند.
بیشتر بخوانید:
کشورهای اروپایی که پس از دو جنگ جهانی، گام به گام با شکل دادن به اتحادیه ای مشتمل بر ساز و کار مالی، مرزی، گمرکی، تقنینی و قضایی، کوشیده بودند تا «هویت اروپایی» را در جایگاهی رفیع تر از «هویت ملی و قومی» و «اتحاد اقتصادی اروپایی» را کارآمدتر از «نزاع اقتصادی» قرار دهند، اکنون با خیل فزاینده شهروندانی مردد مواجه اند که اعتمادشان را به سیاستمداران سنتی، احزاب سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات بزرگ و از همه مهم تر «آینده طلایی اروپا» از دست داده اند.
بن بست توافق سعدآباد و بازگشت ایران به سیاست فعال سازی حداکثری ظرفیت هسته ای از یک سو و تعارضات بعد از حمله و اشغال نظامی عراق میان آمریکا و ایران بار دیگر ایران را به صدر کشورهای متخاصم آمریکا بازگرداند. اروپا این بار سنبه را پر زور دید و ناچار شد دست از بازار ایران بکشد و با آمریکا همراه شود. این حالت نه صلح و نه جنگ ۷ سال به طول انجامید ...

سرخط اخبار