مدیر یک اندیشکده آمریکایی می گوید: ایران به انتخاب مجدد ترامپ امیدوار است(!)

سرویس سیاست مشرق- روزنامه ها در لابه لای گزارش ها و سرمقاله ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می کند.
***********
کیهان مردم از شما مدیریت می خواهند نه قربانی، آقای روحانی!
فقدان گزارشی قابل عرضه و استفاده برای مردم در گفت وگوی روحانی با خبرنگاران موجب شد روزنامه های حامی دولت، تیتری غلط انداز را برای این سخنان انتخاب کنند.
آقای روحانی روز دوشنبه، پس از ۲۰ ماه (بالغ بر ۶۰۰ روز) دوری گزیدن از رسانه های داخلی، به جمع خبرنگاران آمد. اما مجموع اظهارات وی، فاقد گزارش ملموس از کارنامه و دستاوردهای دولت بود. به همین دلیل هم روزنامه های حامی دولت، به جای تیترکردن اظهارات اقتصادی روحانی ترجیح دادند، قسمتی مبهم و شاعرانه از سخنان وی را تیتر کنند.
روحانی مجدداً با پیش کشیدن موضوع مذاکره با آمریکا گفت: «هر زمانی که بدانم ملاقاتی و جلسه ای مشکل ملت ایران را حل می کند و منافع ملت ایران را تأمین می کند، در آینده هم این کار را خواهم کرد و آماده هستم برای فداکاری و ایستادگی و افتخار می کنم که برای منافع ملی و ملتم، قربانی شوم.»
روزنامه های بزک کننده برجام اما با حذف موضوع سخن روحانی، به نحوی تیتر زدند که ناظر به اظهارات مجادله برانگیز وی درباره مباحث سیاسی داخلی باشد.
- روزنامه ایران: آماده ام برای ملتم قربانی شوم. (بدون هیچ اشاره ای به بحث مذاکره و پرداختن به سوتیترهای اختلاف داخلی)
- آفتاب یزد: برای تأمین منافع مردم حاضرم قربانی شوم.
- سازندگی: شورای نگهبان نظارت کند، نه دخالت- آماده ام قربانی شوم(!)
برخی روزنامه های دیگر نیز از سخنان اختلاف ...

سرخط اخبار