امام علی(ع) فرمودند: «مَن تَسَلّى بِالکُتُبِ لَم تَفُتهُ سَلَوةٌ، هرکه با کتاب آرامش یابد، هیچ آرامشى را از دست نداده است.» [غرر الحکم، حدیث 8126]

دریافت طرح در اندازه اصلی

سرخط اخبار