قم از نظر آب و هوا جزء مناطق گرم و خشک محسوب می شود و به همین خاطر برداشت انگور از باغات این استان از اوایل تیرماه شروع شده و تا اواسط مرداد ادامه دارد. بیشتر مزارع زیر کشت انگور در بخش جعفریه قم و در دشت طغرود قرار دارند.
سرخط اخبار