شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در مناقصه شرکت می کند.

به گزارش بورس نیوز ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش از شرکت در مناقصه خبر داد.
براساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، موضوع مناقصه، خرید تعداد ۷.۶۰۰.۰۰۰ رول کاغذ حرارتی دستگاه کارتخوان خواهد بود.

سرخط اخبار