صحن علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه، 12 مردادماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 22دقیقه و با حضور 241 نفر از نمایندگان آغاز شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در هیئت نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت موضوع بند 5 ماده 1 قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت
انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان ناظر در هیئت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارجاع از جلسه علنی
انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو کمیسیون احزاب
انتخاب یک نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شورای عالی معادن
انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی کشور
انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی استاندارد
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال 1399 کل کشور
انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذیربط به عنوان ناظر در شورای عالی فناوری اطلاعات
انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر ...

سرخط اخبار