معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس، از اصلاح ساختار تسکیلاتی این شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، محمد مهدی جهانبخش در جلسه بررسی ساختار تشکیلاتی شهرداری بندرعباس اظهار کرد: در راستای ایجاد منطقه جدید مدیریتی در شهرداری، اصلاح ساختار تشکیلاتی امری ضروری است.
 وی با اشاره به اینکه این تغییرات در جهت چابک سازی و توازن بین نیروهای موجود شهرداری صورت می گیرد،افزود: هیچ گونه استخدام یا جذب نیروی جدید در شهرداری بندرعباس حتی برای راه اندازی منطقه و نواحی جدید، صورت نمی گیرد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: با این وجود، چیدمان کارکنان با توجه به رشته تحصیلی و تجارب، در این بخش ها انجام می شود.
جهانبخش ضمن تاکید بر اصلاح سریع و صحیح ساختار تشکیلاتی، از همه واحدهای شهرداری خواست قرار گرفتن نیروها در مجموعه به صورت قانونی و بر اساس چارت و ساختار تشکیلاتی انجام شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار