پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، تخصیص ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای متناسب سازی است اما اینکه چه درصدی از این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، واقعاً بابت اجرای متناسب سازی به سازمان پرداخت شود، به جز نظر نمایندگان مجلس، نیاز به تصویب دولت هم دارد.

به گزارش ایلنا، بازنشستگان تامین اجتماعی که جامعه ای
بسیار گسترده هستند و بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می دهند، در
سال جاری در مقوله همسان سازی، شاهد تبعیضات و مشکلات بسیار بودند.
از یکسو، دولت که نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای
همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق های کشوری و لشگری اختصاص داد، ریالی
بابت اجرای همسان سازی به تامین اجتماعی نپرداخت و از سوی دیگر، سازمان با
بخشی از مطالبات دریافتی خود (۱۷ هزار میلیارد از ۳۲ هزار میلیارد پرداختی
توسط دولت در تیرماه)، به جای «همسان سازی»، متناسب سازی را اجرایی کرد.
نتیجه این شد که دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری به پایه ۹۰ درصد حقوق
شاغلان همتراز رسید و این بازنشستگان از کف حقوق ۴ میلیون تومانی بهره مند
شدند اما حقوق کارگران بازنشسته با اجرای متناسب سازی که همان همسان سازیِ
بی یال و دم و اشکم بود، فقط چند صد هزار تومان افزایش یافت. به دنبال این
تبعیض ها، مستمری بگیران حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی در سال جاری، فقط
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق گرفتند.
بازنشستگان چه می خواهند؟
در ماه هایی که گذشت، این تبعیض آشکار در تخصیص بودجه های عمومی و دولتی
و بی توجهی دولت به معیشت بزرگترین گروه از بازنشستگان کشور، بارها مورد
انتقاد قرار گرفت؛ بازنشستگان کارگری و فعالان صنفی آن ها، بارها خواستار
تغییر سیاست های توزیعی و در نظر گرفتن سهم قانونی خود در لایحه بودجه سال
آینده شدند.
 بازنشستگان دو خواسته اصلی و
کلیدی دارند؛ یکی، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان کافی
و عادلانه تا سازمان بتواند تعهدات قانونی خود را در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار