دادستان تهران بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان ها و اراده های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی ها و انحراف پرونده ها تأکید کرد.

به گزارش برنا ، به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، دادستان تهران، در دیدار با مدیران و قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (دادسرای ناحیه ۳۲) بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان ها و اراده های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی ها و انحراف پرونده ها تأکید و اظهار کرد: کیاست و زیرکی و مقاوم سازی خود در مقابل آسیب ها، تهدیدها و لغزش ها لازمه کار در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است.
دادستان تهران ضمن تشریح اهمیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در جلب اعتماد افکار عمومی به قوه قضاییه در سطح کلان اظهار کرد: بخش عمده ای از عملکرد قوه قضاییه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه های جرایم اقتصادی است؛ چرا که عمده پرونده های کلان اقتصادی در این حوزه رسیدگی می شود.
وی همچنین به هزینه بر بودن مبارزه با فساد و حساسیت های کار در این حوزه اشاره کرد و افزود: اجرای صحیح عدالت و قانون در کوتاه کردن دست مفسدین از بیت المال و اموال عمومی مسئولیت بسیار سنگین، مهم و اثرگذاری در گستره ملی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشگیری وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت بالایی نزد افکار عمومی دارد.
القاصی گفت: کسی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده است لذا همانطوری که مسئولیت ما در فرایند رسیدگی در قبال کل جامعه است در عین حال باید ارزش و اهمیت کار برای تمام مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه های ضابط اشاره کرد و با تأکید مجدد بر استقلال ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار