رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۳۰ الی ۴۰ نفر از دانش آموزان و فرهنگیان کاشان مثبت هستند اما به این معنی نیست که در مدارس گرفته باشند.

سید علی رضا مروجی در گفت وگو با خبرنگار فارس در کاشان، با بیان اینکه هر تصمیمی که در آموزش پرورش گرفته می شود برای حضور و عدم حضور دانش آموزان و متناسب با دستورالعمل های وزارت آموزش پرورش و وزارت بهداشت است، اظهار کرد: خروجی تصمیمات بین مردم به نحوی تلقی نشود که کرونا تمام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ۳۰ الی ۴۰ نفر از دانش آموزان و فرهنگیان کاشان مثبت هستند اما به این معنی نیست که در مدارس گرفته باشند ممکن دانش آموز و یا معلم در مدرسه مبتلا نشود اما در مهمانی، عروسی و هیئت برود، مبتلابه کرونا شده باشد ما نباید دنبال این باشیم که فرد مبتلا در چه مراسمی کرونا گرفته است.
وی با بیان اینکه به عنوان شهروند مسأله کرونا مدنظر و جدی بگیریم، تصریح کرد: اگر بازار یا هر مکانی که باز است دلیل بر این نیست که کرونا تمام شده است به عنوان مثال کرونا مثل آبی در جوی است که کل مزرعه را گرفته است، پس باید با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از خود و خانواده مراقبت کنیم.
مروجی با اشاره به اینکه، نیازمند فرهنگ سلامت و سواد سلامت بالا در بین شهروندان کاشانی هستیم، خاطرنشان کرد: از مردم با فرهنگ کاشان و آران و بیدگل خواهش می کنم اگر در فضای مجازی برای همکاران کادر درمان کامنت یا پست گذاشته می شود، نهایت دقت را داشته باشند، برخی مواقع برخی صحبت ها در فضای مجازی ممکن است باعث رنجش کادر درمان و همکاران ما شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: به همین منظور امیدواریم قوت قلب دادن به همکاران ما تداوم داشته باشد تا کادر درمانی که در خط مقدم هستند و زحمات زیادی می کشند به خاطر برخی حرف ها که ممکن است از ناآگاهی باشد، باعث رنجش نشوند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار