متروی توکیو

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۸
در این گزارش سری می زنیم به متروی توکیو و با مسافرانی که هر روز از طریق این شبکه مویرگی حمل و نقل شهری بین خانه و محل کار خود تردد می کنند همراه می شویم.

در این گزارش سری می زنیم به متروی توکیو و با مسافرانی که هر روز از طریق این شبکه مویرگی حمل و نقل شهری بین خانه و محل کار خود تردد می کنند.

سرخط اخبار