از امروز (اول آذر) در شهر اصفهان تنها فعالیت مشاغل ضروری امکان پذیر است و مدارس، مراکز آموزشی و اماکن ورزشی کاملا تعطیل خواهند بود. محدودیت های جدید کرونا به مدت دو هفته اعمال می شود و در این مدت، هر هفته وضعیت بررسی و در خصوص تمدید یا کاهش محدودیت ها تصمیم گیری خواهد شد. ادارات با یک سوم ظرفیت کارکنان و بانک ها نیز با ۵۰ درصد و به صورت نوبت کاری فعالیت می کنند. ورود خودروهای با پلاک غیربومی به اصفهان ممنوع و خروج خودرو با پلاک اصفهان به خارج از اصفهان نیز ممنوع و همچنین تردد خودروهای شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در اصفهان ممنوع است. از امروز (اول آذر) در شهر اصفهان تنها فعالیت مشاغل ضروری امکان پذیر است و مدارس، مراکز آموزشی و اماکن ورزشی کاملا تعطیل خواهند بود. محدودیت های جدید کرونا به مدت دو هفته اعمال می شود و در این مدت، هر هفته وضعیت بررسی و در خصوص تمدید یا کاهش محدودیت ها تصمیم گیری خواهد شد. ادارات با یک سوم ظرفیت کارکنان و بانک ها نیز با ۵۰ درصد و به صورت نوبت کاری فعالیت می کنند. ورود خودروهای با پلاک غیربومی به اصفهان ممنوع و خروج خودرو با پلاک اصفهان به خارج از اصفهان نیز ممنوع و همچنین تردد خودروهای شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در اصفهان ممنوع است.

از امروز (اول آذر) در شهر اصفهان تنها فعالیت مشاغل ضروری امکان پذیر است و مدارس، مراکز آموزشی و اماکن ورزشی کاملا تعطیل خواهند بود. محدودیت های جدید کرونا به مدت دو هفته اعمال می شود و در این مدت، هر هفته وضعیت بررسی و در خصوص تمدید یا کاهش محدودیت ها تصمیم گیری خواهد شد. ادارات با یک سوم ظرفیت کارکنان و بانک ها نیز با ۵۰ درصد و به صورت نوبت کاری فعالیت می کنند. ورود خودروهای با پلاک غیربومی به اصفهان ممنوع و خروج خودرو با پلاک اصفهان به خارج از اصفهان نیز ممنوع و همچنین تردد خودروهای شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در اصفهان ممنوع است.
عکس: فاطمه نصر/ سامان خوش پیمان
از امروز (اول آذر) در شهر اصفهان تنها فعالیت مشاغل ضروری امکان پذیر است و مدارس، مراکز آموزشی و اماکن ورزشی کاملا تعطیل خواهند بود. محدودیت های جدید کرونا به مدت دو هفته اعمال می شود و در این مدت، هر هفته وضعیت بررسی و در خصوص تمدید یا کاهش محدودیت ها تصمیم گیری خواهد شد. ادارات با یک سوم ظرفیت کارکنان و بانک ها نیز با ۵۰ درصد و به صورت نوبت کاری فعالیت می کنند. ورود خودروهای با پلاک غیربومی به اصفهان ممنوع و خروج خودرو با پلاک اصفهان به خارج از اصفهان نیز ممنوع و همچنین تردد خودروهای شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ صبح در اصفهان ممنوع است.
عکس: فاطمه نصر/ سامان خوش پیمان

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار