کاهش مراحل ثبت نام مالیاتی از 25 به 12 مرحله، صرفه جویی 4500 ساعت در روز با الکترونیکی شدن صدور گواهی کسب و کار و کاهش زمان صدور مفاصاحساب مالیاتی ملک به 2 ساعت، توسط رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مطرح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در 30 مرداد ماه در راستای بهبود فضای کسب و کار در سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، دو بخشنامه مجزا به سازمان امور مالیاتی و گمرک ابلاغ کرد.
برای بررسی بیشتر جزئیات، اهداف و نتایج این بخشنامه با علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  به گفت  وگو  پرداختیم که بخش اول آن را در ادامه می خوانید.
فارس: آنچه که بخشنامه اخیر وزیر اقتصاد را از دیگر بخشنامه های معمول در نظام اداری متمایز می کند، زمان بندی اجرا و مشخص بودن پروژه هاست. چه شد که وزارت اقتصاد به فکر اصلاح فرایندها و رویه ها برای بهبود محیط کسب و کار افتاد؟
فیروزی : اول این نکته را عرض کنم که این بخشنامه اولین و آخرین بخشنامه نیست. طبق بند 7 هر سه ماه این مرکز مکلف است بخشنامه ای شبیه به این بخشنامه تدوین کند. برای شروع کار ما باید می رفتیم سراغ بخش هایی که مردم را اذیت می کند. حتی برای اولین بخشنامه ای که صادر می شود، مردم به طور ملموس آن را احساس کنند. برای پر کردن اظهارنامه همه اطلاعات سجلی و کد اقتصادی و آدرس و ... می نوشتید. اگر فرد دو تا مغازه داشت باید دو بار فرم را پر می کرد و برای مالیات بر ارزش افزوده هم باید دو بار اظهارنامه بدهد. 
این را خدمت وزیر اقتصاد مطرح کردیم. آقای دکتردژپسند دستور اکید دادند که روی دو سازمان کار کنیم. سازمان مالیاتی و گمرک. ایشان گفتند: آدم رطب خورده منع رطب نمی کند. یعنی وقتی هنوز در سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد این کارها را انجام نداده ایم نمی توانیم از دیگر سازمان ها توقع داشته باشیم.
* ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار